Trang chủ Quy định Đăng ký Liên hệ Giúp đỡ
Button1 Button2 Button3 Button5 Button6 Button7
Button4

Trở lại   Chợ thông tin Vận chuyển Việt Nam > INFORMATION > Self-Introduction & meet Friends
Đăng ký Hỏi đáp Danh sách thành viên Lịch Tìm Kiếm Bài gửi hôm nay Đánh dấu là đã đọc

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 01-04-2017, 10:33 PM
csvnam csvnam đang online
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2013
Đến từ: http://lapdatbaodong.com
Bài gửi: 3.972
Mặc định taxi t?i

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

taxi t?i Báo Giao thông dang ph?n h?i c?a Công ty Thành Bu?i Ngày 29/12/2016, Báo Giao thông (baogiaothong.vn) dang bài "N? r? xe khách trá hình, né thu? - Muôn ki?u lách lu?t". Bài báo ph?n ánh v? các d?u hi?u sai ph?m c?a Công ty TNHH Thành Bu?i (Công ty Thành Bu?i) trong vi?c v?n chuy?n hành khách b?ng xe h?p d?ng.

Sau khi báo dang, Công ty Thành Bu?i dã kh?i ki?n Báo Giao thông ra TAND qu?n 5 (TP.HCM) vì cho r?ng bài báo không dúng s? th?t. Trong quá trình tòa th? lý, gi?i quy?t, chi?u qua (30/3), Công ty Thành Bu?i ti?p t?c có Thu yêu c?u Báo Giao thông dang ý ki?n ph?n h?i v? các bài báo: "L?t t?y xe khách trá hình, né thu? c?a Thành Bu?i"; "Xe khách Thành Bu?i né nhi?u lo?i thu?, phí m?i ngày"; "Vì dâu xe "trá hình" Thành Bu?i công nhiên ho?t d?ng".

V? vi?c dang du?c taxi t?i gi?i quy?t nên báo có quy?n không dang ý ki?n ph?n h?i này cho d?n khi có quy?t d?nh có hi?u l?c pháp lu?t c?a tòa. Tuy nhiên, th?c hi?n Lu?t Báo chí và tôn tr?ng quy?n du?c ph?n h?i c?a doanh nghi?p, Báo Giao thông dang t?i Thu ph?n h?i c?a Công ty Thành Bu?i, d?ng th?i dang ý ki?n tr? l?i c?a báo d? r?ng du?ng du lu?n.Ph?n h?i c?a Công ty Thành Bu?i

Công ty Thành Bu?i là doanh nghi?p t? ch?c kinh doanh v?n t?i theo Gi?y ch?ng nh?n dang ký kinh doanh s? 0302029252 do S? K? ho?ch - D?u tu TP.HCM c?p l?n d?u vào ngày 8/3/2000.

D?i v?i ho?t d?ng v?n t?i theo tuy?n c? d?nh: Công ty Thành Bu?i t? ch?c kinh doanh v?n t?i khách theo tuy?n c? d?nh các tuy?n: B?n xe Mi?n Dông - B?n xe Thành Bu?i Dà L?t - B?n xe C?n Tho. V?i hình th?c kinh doanh này, Công ty TNHH Thành Bu?i t? ch?c kinh doanh tuân th? các quy d?nh t?i Ngh? d?nh s? 86/2014/ND-CP và Thông tu s? 63/2014/TT-BGTVT.

Công ty taxi t?i có t? ch?c bán vé cho khách hàng d? ghi nh?n doanh thu, kê khai thu? theo quy d?nh.D?i v?i ho?t d?ng v?n t?i khách theo h?p d?ng: Công ty Thành Bu?i t? ch?c kinh doanh tuân th? dúng quy d?nh pháp lu?t (Ngh? d?nh s? 86/2014 c?a Chính ph?, Thông tu s? 63/2014 c?a B? GTVT). V?i hình th?c này, công ty xu?t hóa don cho khách có nhu c?u riêng, s? khách còn l?i, công ty xu?t hóa don d? ghi nh?n doanh thu và kê khai n?p thu? theo quy d?nh.

Trong nam 2014, Thanh tra B? GTVT dã thanh tra và có k?t lu?n thanh tra là ho?t d?ng v?n t?i hành khách theo h?p d?ng c?a công ty không trái lu?t. T?ng c?c Thu? dã ch? d?o C?c thu? TP.HCM, C?c thu? Lâm D?ng thanh tra và k?t lu?n công ty kê khai thu? d?y d? theo quy d?nh.

T? d?u nam 2016 d?n nay, công ty dã ti?p 10 doàn thanh tra, ki?m tra. Sau khi k?t thúc thanh tra, các doàn d?u k?t lu?n công ty tuân th? các quy d?nh c?a pháp lu?t. Cho d?n nay, không có m?t co quan có th?m quy?n nào k?t lu?n Công ty Thành Bu?i th?c hi?n "xe h?p d?ng trá hình", "lách lu?t", "né thu?, phí", "tr?n thu?".
__________________
Bán buôn quần áo Reebok ĐT: 0989 085 551
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com

Thiết kế bởi: SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:28 PM


© 2008 - 2020 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.